Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1. OPŠTA PRAVILA POSLOVANJA

Porudžbina se smatra važećom ukoliko su svi traženi podaci verodostojni i ispravno unešeni u postupku poručivanja i kada kupac prihvati ukupnu cenu i navedene uslove kupovine. Najkasnije u roku od 24 sata nakon obavljene porudžbine, PECA RIBOLOV SHOP će Vam poslati e-mail sa potvrdom o uspešno primljenoj porudžbini sa svim potrebnim podacima. Ukoliko podaci koje ste uneli nisu u potpunosti tačni ili nisu kompletni, PECA RIBOLOV SHOP zadržava pravo da ne isporuči proizvod.

2. CENE

PECA RIBOLOV SHOP garantuje da će cena proizvoda *(ne uključujući cenu troškova isporuke na adresu kupca) koja je važila u trenutku zaključivanja porudžbine ostati nepromenjena do trenutka preuzimanja pošiljke.

*Naglašavamo da troškovi dostave ne ulaze u cenu proizvoda

3. PDV

U cene, istaknute na web lokaciji www.pecaribolov.rs, je uračunat PDV.

4. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

U ime PECA RIBOLOV SHOP obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika i njihovih ličnih podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su neophodni za kvalitetno pružanje usluga, te ih koristimo isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina za naše proizvode. Obavezujemo se da primljene lične podatke nećemo davati na korišćenje trećim osobama, te da ih bez pristanka korisnika nećemo upotrebljavati za slanje reklamnih poruka ni u bilo kakvim marketinškim akcijama. Redovno dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenim osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Peca RibolovShop d.o.o., kao i poslovni partneri, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korišćenjem naših Web stranica pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da ne koristite naše Web stranice.

5. AUTORSKA PRAVA

Svi sadržaji na ovim stranicama (tekstovi, fotografije, grafička i idejna rešenja, dizajn) isključivo su vlasništvo Peca RibolovShop d.o.o. Novi Sad. Niti jedan deo sa ove stranice ne sme se upotrebljavati niti reprodukovati bez pismenog dopuštenja Peca RibolovShop d.o.o.

6. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI PRILIKOM ONLINE KUPOVINE

Prilikom kupovine u internet prodavnici Peca Ribolov e-Shop-a poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najaktuelnije sigurnosne tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

7. ISPORUKA ROBE

PECA RIBOLOV SHOP zadržava pravo promene uslova kupovine. Izmenjeni uslovi kupovine stupaju na snagu odmah nakon izmene i primenjivaće se na sve buduće narudžbine.

         1. Opis načina isporuke robe

Po završetku pravljenja porudžbine i njenom slanju (klikom na taster “prosledi porudžbinu”) kupac automatski dobija na sajtu obaveštenje da je porudžbina uspešno obavljena, a u okviru tog obaveštenja videće se i svi podaci o porudžbini. U roku od najviše 24 časa kupac dobija mail sa potvrdom da li je porudžbina prihvaćena ili nije. Ako je prihvaćena istog dana artikli se pakuju i predaju kurirskoj službi i isporučuju se sledeći dan. Ako je porudžbina napravljena u petak posle 14.00 časova odnosno subotom i nedeljom – biće poslata u ponedeljak i isporučena u utorak. Ako porudžbina nije prihvaćena kupac na mail dobija obaveštenje da je porudžbina otkazana. Ako neki od artikala slučajno nije na stanju, naš komercijalista poziva kupca telefonom zbog dogovora o izmeni porudžbine, odnosno odabiru nekog drugog/sličnog artikla ili kako već kupcu bude najviše odgovaralo. Kupci koji su registrovani i ulogovani na sajt mogu status svoje porudžbine da prate preko opcije na prvoj strani sajta “Moj nalog/porudžbine”. Kada naprave porudžbinu – u njenom statusu pisaće “na čekanju”. Kada naši komercijalisti pregledaju i prihvate porudžbinu – status porudžbine će se promeniti u “prihvaćeno”. Kada pošiljka bude predata kurirskoj službi odnosno poslata – status porudžbine će se automatski promeniti u “poslato”. Ako je porudžbina otkazana – u statusu porudžbine pisaće “otkazano”.

         2. Rokovi dostave

                  2.1 Procena roka za isporuku robe

Nakon slanja porudžbine u Peca Ribolov e-Shop, za isporuku robe potrebno je od 1 do 4 radnih dana, u zavisnosti od ažurnosti kurirske službe, odnosno da li je porudžbina napravljena petkom posle 14.00 časova ili vikendom.

         3. Troškovi isporuke

                  3.1. Troškovi isporuke za područje Republike Srbije

Za kupljenu robu u vrednosti do 5.000,00 dinara, plaća se trošak isporuke prema cenovniku AKS kurirske službe u zavisnosti od težine i gabarita pošiljke, dok za kupljenu robu u vrednosti od 5.000,00 dinara i više, trošak isporuke ide na teret Peca RibolovShop d.o.o., Novi Sad.

         4. Ograničenja isporuke robe

                  4.1. Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporučivati van granica ove zemlje.

8. REKLAMACIJE

         8.1 PRIGOVORI – REKLAMACIJE U TRENUTKU PRIJEMA

Potpisivanjem formulara o primopredaji podrazumeva se da ste robu primili u ispravnom i funkcionalnom stanju. Ukoliko je roba oštećena, štetu moraju da konstatuju zajedno kupac i dostavljač na licu mesta u trenutku isporuke. O tome nas odmah obavestite na e-mail ili na neki od gore navedenih telefona.

Povraćaj ili zamena robe se vrši u sledećim slučajevima:

isporučena roba nije ona koja se nalazi na računu

roba je oštećena u toku transporta

roba je izgubljena u transportu.

         8.2 REKLAMACIJA NA ROBU KOJA IMA GARANCIJU

Prigovori na robu koja ima garanciju rešavaće se u skladu sa uslovima koji su jasno navedeni u garantnom listu.

         8.3. REKLAMACIJA NA ROBU KOJA NEMA GARANCIJU

Prigovori na robu koja nema garanciju rešavaće se u skladu sa Pravilnikom o rešavanju prigovora – reklamacija na kupljene proizvode u veleprodaji i maloprodajama preduzeća Peca RibolovShop d.o.o., a koji je dole naveden u potpunosti

9. PRAVILNIK

O REŠAVANJU PRIGOVORA – REKLAMACIJE NA KUPLJENE PROIZVODE

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje način rešavanja podnetih prigovora – reklamacija na kupljene proizvode u veleprodaji i maloprodaji preduzeća i uslovi za njihovo rešavanje.

Član 2.

Potrošač ima pravo da u roku od 6 (šest) meseci od dana izvršene kupovine proizvoda podnese pismeni prigovor – reklamaciju u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen.

Potrošač je dužan da uz prigovor – reklamaciju priloži račun o kupljenom proizvodu i stavi na uvid proizvod na koji se prigovor – reklamacija odnosi.

Za proizvode sa nedostatkom prodavac ne odgovara, shodno odredbama člana 33. Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3.

Ovlašćeno lice u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen dužno je:

da identifikuje i utvrdi da li je proizvod kupljen u prodajnom objektu;

da li je račun o kupljenom proizvodu izdat u tom prodajnom objektu;

da li je proteklo 6 (šest) meseci od dana izvršene kupovine proizvoda;

da li se prigovor – reklamacija odnosi na taj proizvod;

ako su ispunjeni gore navedeni uslovi, primi prigovor – reklamaciju i uzme lične podatke potrošača, adresu prebivališta – boravka (telefon ako ga potrošač ima) kako bi potrošača blagovremeno obavestio o svojoj odluci po prigovoru – reklamaciji.

Član 4.

Ovlašćeno lice u prodajnom objektu dužno je da nakon provere uslova iz člana 3. ovog Pravilnika istog dana kada je prigovor – reklamacija podnet, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog podnošenja:

utvrdi u čemu se sastoji nedostatak na proizvodu;

da li je proizvod upotrebljavan u skladu sa upustvom za upotrebu, odnosno da li je korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu;

utvrdi osnovanost prigovora – reklamacije;

utvrdi i predloži način rešavanja prigovora – reklamacije shodno članu 6. ovog Pravilnika.

Član 5.

Ovlašćeno lice u prodajnom objektu dužno je da odbaci neosnovani prigovor – reklamaciju potrošača, ako je nedostatak na proizvodu nastao krivicom potrošača, odnosno usled ne pridržavanja upustva za upotrebu, odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana potrošač može da dokazuje svoje pravo u postupku pred nadležnim državnim organom.

Član 6.

Ukoliko ovlašćeno lice u prodajnom objektu utvrdi da je prigovor – reklamacija osnovan u pogledu nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili

da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili

otklanjanje nedostatka na proizvodu o trošku prodavca.

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom može da zahteva naknadu štete.

10. OTKAZ ROBE

Ukoliko kupac želi da otkaže svoju porudžbinu, a pri tome je izvršio plaćanje, onda u tom slučaju može da bira:

da uzme drugi proizvod ili proizvode najmanje u vrednosti otkazanog, ili

da mu se vrati novac. Ukoliko je proizvod kupljen putem platne kartice iznos koji će biti vraćen, biće umanjen za iznos provizije banke,

11. POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Peca RibolovShop je u obavezi da povraćaj vrši iskljucivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, sto znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

         Izjava o konverziji

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

12. OSTALO

PECA RIBOLOV SHOP zadržava pravo promene uslova kupovine. Izmenjeni uslovi kupovine stupaju na snagu odmah nakon izmene i primenjivaće se na sve buduće narudžbine.