najnoviji

720,00 дин.

Sjajne Milo inovacije nastavljaju se za sezonu 2019. Novost, u ovom slučaju, dolazi na polju predmeta sa novim mrezastim posudama za mamce. Prava nova koncepcija posuda za crvice svih   veličina, kukuruza i peleta za mamac. Postoji nekoliko osobina koje razlikuju ove izuzetne Milo proizvode. Prva karakteristika diktira kvadratni oblik. Ovo garantuje bolju upotrebu prostora na […]

780,00 дин.

Sjajne Milo inovacije nastavljaju se za sezonu 2019. Novost, u ovom slučaju, dolazi na polju predmeta sa novim mrezastim posudama za mamce. Prava nova koncepcija posuda za crvice svih   veličina, kukuruza i peleta za mamac. Postoji nekoliko osobina koje razlikuju ove izuzetne Milo proizvode. Prva karakteristika diktira kvadratni oblik. Ovo garantuje bolju upotrebu prostora na […]

810,00 дин.

Sjajne Milo inovacije nastavljaju se za sezonu 2019. Novost, u ovom slučaju, dolazi na polju predmeta sa novim mrezastim posudama za mamce. Prava nova koncepcija posuda za crvice svih   veličina, kukuruza i peleta za mamac. Postoji nekoliko osobina koje razlikuju ove izuzetne Milo proizvode. Prva karakteristika diktira kvadratni oblik. Ovo garantuje bolju upotrebu prostora na […]

1.010,00 дин.

Sjajne Milo inovacije nastavljaju se za sezonu 2019. Novost, u ovom slučaju, dolazi na polju predmeta sa novim mrezastim posudama za mamce. Prava nova koncepcija posuda za crvice svih   veličina, kukuruza i peleta za mamac. Postoji nekoliko osobina koje razlikuju ove izuzetne Milo proizvode. Prva karakteristika diktira kvadratni oblik. Ovo garantuje bolju upotrebu prostora na […]

MATCH I FEEDER

Milo set posuda za mamce

3.220,00 дин.

Sjajne Milo inovacije nastavljaju se za sezonu 2019. Novost, u ovom slučaju, dolazi na polju predmeta sa novim mrezastim posudama za mamce. Prava nova koncepcija posuda za crvice svih   veličina, kukuruza i peleta za mamac. Postoji nekoliko osobina koje razlikuju ove izuzetne Milo proizvode. Prva karakteristika diktira kvadratni oblik. Ovo garantuje bolju upotrebu prostora na […]

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma BUTERNA KISELINA

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma KOBASICA

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma JAGODA-MED

285,00 дин.

  Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma BADEM-BELI LUK

285,00 дин.

  Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma VANILA

285,00 дин.

  Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma SKOLJKA

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma SIR

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma MED

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma Jagoda

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma Beli Luk

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma Badem

285,00 дин.

Nakon jako dugog eksperimentisanja i istraživačkog rada uspeli smo da stvorimo proizvod koji je prepoznat od strane Zavoda za patente u Mađarskoj, od strane mađarskih i međunarodnih saradnika, kao jedinstven proizvod u svetu. Žive crve smo aromatizovali i konzervisali! Namerno izbegavajući zvučne strane nazive, jednostavno smo ih nazvali Kompotom od Crva.U promet je stavljen u dve vrste pakovanja i dvanaest vrsta ukusa. Spoljna struktura Kompota od Crva je takva kao da se radi o veštačkom mamcu, ali stavljanjem na udicu i njegovim razbijanjem, njegova unutrašnjost prosto eksplodira, čemu ribe ne mogu odoleti. U vodi se može upotrebiti bilo da je zakačen na udicu, bilo nezavisno ili pomešan sa hranom. Ovaj crv neće rasturiti hranu kao živ, neće otpuzati metrima daleko od mesta hranjenja niti će se zavući u mulj. U neotvorenom pakovanju će garantovano sačuvati strukturu i aromu i preko godinu dana. Preporuka je da se nakon otvaranja što pre potroši, ali hlađenjem se može produžiti upotreba i do 2 nedelje. Kompot od crva 40ml-aroma Ananas

MATCH I FEEDER

Preston Measuring Sticks

3.590,00 дин.

Preston Measuring Sticks omogućava precizno podešavanje dužine zabacivanja na svim Vašim štapovima,tako da će zabacivanje na istu tačku čak i kada rasklipujete najlon biti veoma lako.Stickovi dolaze u kompletu sa 3m dugim kanapom tako da brzo i efikasno možete postaviti pravu distancu . Jednostavno ih ubodite u zemlju i obmotajte potreban broj krugova najlona oko njih.Na kanapu se nalaze dva marker različitih boja koje vam omogućavaju da obeležite dva različita spota. Za razliku od standardnih bankstick-ova ovi stick-ovi imaju blago zakrivljenje na kraju koja osiguravaju da najlon sklizne sa stika veoma lako ako stojite između njih i počnete namotavati. Takodje je izbegnuto kačenje pri svakom krugu  kao sa standardnim bankstick-ovima. Novi Preston razmerivači dolaze sa navojem na svom kraju tako da će postavljanje u različite podloge biti lakše.

1.900,00 дин.

Držač čuvarke koji je dostupan u kraćoj i dužoj varijanti, Ima standardni navoj na jednom kraju i Off Box konektor na drugom kraju koji dolazi sa adapterima kako bi odgovarao većini stolica dostupnih na tržištu i to su 36mm okrugli,30mm okrugli 25mm okrugli i 23mm OnBox(za Preston stolice).. Tu je naš novi SnapLok sistem koji […]

1.390,00 дин.

Carp Expert SUNĐERASTI DRŽAČ ZA ŠTAP 77041-235

1.770,00 дин.

Carp Expert DRŽAČ ZA ŠTAP ZA STOLICU 77041-237

750,00 дин.

TWIN ACTION LITOU SENSAS PRASKASTI ADITIV 300g.  

1.140,00 дин.

Praćka sa korpom srednje veličine i gumom debljine 4mm. Idealna za bacanje veće količine mamaca.

1.650,00 дин.

Series of pasture slingshots with elastics of three different powers. The series allows you to cover all distances from 25 to 60 meters and more depending on the size of the balls of flour.

1.700,00 дин.

Series of pasture slingshots with elastics of three different powers. The series allows you to cover all distances from 25 to 60 meters and more depending on the size of the balls of flour.

1.140,00 дин.

Praćka sa korpom srednje veličine i gumom debljine 3mm. Idealna za bacanje mamaca na daljine od 18 do 20m.

1.850,00 дин.

SENSAS Visual Line Marker This white marker pen enables you to mark your nylon line at the point when it leaves the reel so that you can accurately assess the..

5.200,00 дин.

Very stable feeder arm that will hold your feeder rod at the right angle whether you fish lakes or rivers. Fits 25mm legs. Length:120/160cm.

1.650,00 дин.

Plastična posuda za držanje pripremljene hrane Dostupne u 2 veličine: za 25L i 40L kante Zelena boja sa belim Sensas logom

2.450,00 дин.

    • Sensas kanta zapremine 40l.
    • Pogodna za mešanje veće količine hrane
    •   Sito se prodaje odvojeno

GARDEROBA

Sensas Peskir

1.160,00 дин.

2.340,00 дин.

7.250,00 дин.

Limerick umbrellas are the perfect all weather lightweight brollie. Ideal for keeping out of the sun in summer yet robust enough for those miserable wet days.

4.500,00 дин.

Ekstremno snažna i robusna teleskopska drška meredova sa veoma debelim zidovima sa navojem za glavu meredova. Zahvaljujući teleskopskoj konstrukciji veoma lako se koristi.

-22%
4.400,00 дин. 3.450,00 дин.

STAP KAMASAKI CAT 100-300GR  štap dužine od 3m je idealne dužine za ribolov soma sa obale. Štap je dizajniran tako da će se i sa najvećim somovima uz vašu pomoć i pomoć mašinice izboriti bez problema.

DUŽINA     BR.DELOVA     TEŽ.BAC.     TRAN.DUŽ.     TEŽ.ŠTAPA     AKCIJA     VOĐICE     MATERIJAL
     3m             2 100 - 300g        155cm          477g         B       SIC fine kompozit

AKCIJA

-22%
4.400,00 дин. 3.450,00 дин.

STAP KAMASAKI CAT 100-300GR  štap dužine od 3m je idealne dužine za ribolov soma sa obale. Štap je dizajniran tako da će se i sa najvećim somovima uz vašu pomoć i pomoć mašinice izboriti bez problema.

DUŽINA     BR.DELOVA     TEŽ.BAC.     TRAN.DUŽ.     TEŽ.ŠTAPA     AKCIJA     VOĐICE     MATERIJAL
     3m             2 100 - 300g        155cm          477g         B       SIC fine kompozit

-20%
1.195,00 дин. 956,00 дин.

Stap Energoteam viking pole od 2005.godine je veoma omiljen.Tada rodjena MMV serija je dalje razvijena,tako da je stap dobio telo od IM6 karbona,a zadrzao je svoju popularnu cenu.Alkica na vrhu stapa omogucava koriscenje bez plasticnog adaptera.Rukohvat je blago nagrubljen.

-20%
2.095,00 дин. 1.676,00 дин.

Štap GS Viking Bolo izrađen od kompozitnog materija,izuzetne jačine,ali i elastičnosti,sa SIC vođicama,u ponudi u dužinama od 3 do 6 metara. DUŽINA SEKCIJE TRANS.DUŽINA TEŽINA 3m 3 119cm 145g 4m 4 119cm 240g 5m 5 120cm 368g 6m 6 120cm 500g

-20%
1.720,00 дин. 1.376,00 дин.

Štap GS Viking Bolo izrađen od kompozitnog materija,izuzetne jačine,ali i elastičnosti,sa SIC vođicama,u ponudi u dužinama od 3 do 6 metara. DUŽINA SEKCIJE TRANS.DUŽINA TEŽINA 3m 3 119cm 145g 4m 4 119cm 240g 5m 5 120cm 368g 6m 6 120cm 500g

-20%
Nema na zalihama
700,00 дин. 560,00 дин.

Colmic Axial 0,200 300m

-20%
Nema na zalihama
700,00 дин. 560,00 дин.

Colmic Axial 0,180 300m

-20%
Nema na zalihama
550,00 дин. 440,00 дин.

Colmic Inglese 0,230 150 m

-20%
Nema na zalihama
550,00 дин. 440,00 дин.

Colmic Inglese 0,205 150 m

-20%
Nema na zalihama
550,00 дин. 440,00 дин.

Colmic Inglese 0,185 150 m

-20%
Nema na zalihama
780,00 дин. 624,00 дин.

Colmic Feeder Pro 0,208 250m

IZDVAJAMO IZ PONUDE

500,00 дин.

DRENNAN Float Fish 5.0lb (2.25kg) 0.20mm - 100m

500,00 дин.

DRENNAN Float Fish 4.4lb (2.0kg) 0.18mm - 100m

500,00 дин.

DRENNAN Float Fish 3.2lb (1.45kg) 0.16mm - 100m

1.300,00 дин.

MAXIMA Maxi Spool Chameleon 6,0lb 2.7kg 600m /0.22mm

1.300,00 дин.

MAXIMA Maxi Spool Chameleon 5,0lb 2.4kg 600m /0.20mm